1150.info

SPORT - LOISIR - BIEN-ETRE à Woluwe Saint Pierre
SPORT - VRIJE TIJD - WELZIJN in Sint Pieters Woluwe

Guide 2017-2018 Gids

Mise à jour: 29 septembre 2017 
 

VERSION PDF - PDF versie :
Cliquez ici - Klik hier

 

VERSION PDF A4 - PDF A4 versie :
Cliquez ici - Klik hier 

 

VERSION "en ligne" - "Online" versie :
Cliquez ici - Klik hier

 

 

 

Guide des Sports 2017-2018

Editorial du Bourgmestre

1150 : le sport, d’abord !

Terre de sports, Woluwe-Saint-Pierre et ses habitants se distinguent par le dynamisme de leurs associations et par leur cadre privilégié - Sportcity, Wolu Sports Park, 6 surfaces synthétiques (hockey, football)… -, permettant la pratique de très nombreuses disciplines.

Aucune autre commune en Région de Bruxelles-Capitale ne peut se prévaloir d’une offre aussi riche, diversifiée et qualitative !

L’amélioration constante des infrastructures communales, grandes ou de proximité, reste plus que jamais une priorité. Nous avons la chance et la volonté d’offrir un environnement d’exception et jalousé.

Des plus jeunes aux seniors, en passant par les moins valides (plusieurs actions initiées en 2017) et moins favorisés (rénovation de l’aire multisports à la cité de l’Amitié), personne n’est oublié.

Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail immense de notre personnel communal qui entretient quotidiennement et jalousement ces lieux de loisirs, d’amitiés ou de performances.

Ce guide reprend, comme chaque année, l’ensemble des coordonnées des clubs, associations et activités de détente et sportives de Woluwe-Saint-Pierre. Il se veut pratique et clair. Il vous sera utile.

Benoit Cerexhe, Bourgmestre en charge des sports

Sportgids 2017-2018

Voorwoord van de Burgemeester

1150: voorrang aan sport !

Sint-Pieters-Woluwe, waar sport in de genen zit, en zijn inwoners onderscheiden zich door het dynamisme van hun verenigingen en het bevoorrecht kader zoals Sportcity, het Wolu Sports Park, 6 sportvelden met kunstgras (hockey, voetbal)… dat het beoefenen van heel wat disciplines mogelijk maakt.

Geen enkele andere gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan uitpakken met een aanbod dat zo rijk, divers en kwaliteitsvol is!

De constante verbetering van de sportinfrastructuur in onze gemeente, ongeacht of het om grote centra of kleine wijkinfrastructuur gaat, blijft meer dan ooit een prioriteit. Wij hebben het geluk een uitzonderlijke sportomgeving te hebben, door velen benijd, en de wil om die uit te breiden.

En daarbij vergeten we niemand: er is keuze te over voor jong en oud, maar ook voor mensen met een beperkte mobiliteit (verschillende nieuwe initiatieven in 2017) en maatschappelijk kwetsbare jongeren (vernieuwing van het multisportterrein in de Vriendschapswijk).

Ik wil opnieuw de medewerkers van de gemeente bedanken voor het immense en zorgvuldig uitgevoerde werk dat zij dagelijks verrichten wanneer zij de plaatsen onderhouden waar u tot ontspanning komt of u het beste van zichzelf geeft.

Ook dit jaar vindt u in deze praktische en overzichtelijke gids nuttige informatie over de meeste sport- en ontspanningsverenigingen en -activiteiten van Sint-Pieters-Woluwe. Maak er gretig gebruik van!

Benoit Cerexhe, Burgemeester en bevoegd voor Sport

 

www.1150.info

Le nouveau guide 2018-2019 est en préparation !

Contact 

info@1150.info

Editeur responsable

Guide 2017-2018:
Patrick Molitor

Commandes PUB

Patrick Molitor:
0475 30 64 39 - pub@1150.info

Mises à jour:

Modification de vos infos:
maj@1150.info  

Placez votre annonce dans Le NOUVEAU
Guide Sports - Loisir - Bien Etre
2018-2019.

Clubs, Associations, ...

Vérifiez et mettez à jour VOS informations disponibles sur le site.
Contact: info@1150.info